Tjekliste for offentliggørelse af billeder og film

 • Grundlag for offentliggørelse af billedet

  Du skal have lov (samtykke) af personen på billedet eller have en legitim interesse i at offentliggøre billedet.

 • Oplysningspligt over for personerne på billedet

  Du skal sørge for, at den eller de personer, der er på billedet, er vidende om, at du har tænkt dig at offentliggøre billedet, så de har mulighed for at reagere, og f.eks. gøre indsigelse imod det.

 • Ret til indsigelse

  Du skal give personer, der fremgår af billedet mulighed for at gøre indsigelse imod offentliggørelse af billedet. Det skal kunne lade sig gøre før billedet er blevet offentliggjort eller på et senere tidspunkt.

Hvordan er reglerne for offentliggørelse af billeder

Der er ingen regler for præcis hvilken type billeder der kræver samtykke.

 • Om et billede kan offentliggøres på en internettet vurderes ud fra om du har grundlag for at offentliggøre materialet. Har du f.eks. fået lov af personen på billedet? Behandling af personoplysninger kan nemlig blandt andet ske, hvis den registrerede (personen på billedet) har givet sit samtykke til det.
 • Et billede kan imidlertid også offentliggøres, hvis den du (den dataansvarlige) har en legitim interesse i at offentliggøre billedet, og denne interesse overstiger den fotograferedes (registreredes) interesser eller rettigheder (interesseafvejningsreglen).
 • Ved vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af et billede på baggrund af en interesseafvejning, kommer det bl.a. an på karakteren af billedet, herunder hvor og hvorfor billedet er taget, i hvilken sammenhæng billedet indgår, og hvad der er formålet med offentliggørelsen.
 • Det er afgørende, at de personer, der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i forbindelse med markedsføring eller andet kommercielt øjemed. Alderen på personen på billedet skal i den forbindelse også tages i betragtning. Overvej derfor altid, hvilke eventuelle indvirkninger eller konsekvenser en offentliggørelse af billedet kan have for de personer, der er på billedet.
 • Hvis der er tale om billeder med børn og unge, skal du – som en ekstra ting – tænke på, at denne gruppe af personer skal gives en særlig beskyttelse, fordi børn og unge oftest er mindre bevidste om de risici og konsekvenser, som kan være forbundet med en behandling af personoplysninger – i dette tilfælde din offentliggørelse af et billede af dem. Se mere på Datatilsynets hjemmeside

Kreditkort er ikke nødvendigt

Oplysningspligt og ret til indsigelse

 • Ligesom du skal sikre dig, at du lovligt må offentliggøre et billede på internettet, dvs. at du har et grundlag for at kunne offentliggøre billedet, skal du også være opmærksom på, at der gælder en oplysningspligt over for de personer, der fremgår af et billede. Du skal i almindelighed sørge for, at den eller de personer, der er på billedet, er vidende om, at du har tænkt dig at offentliggøre billedet på internettet, så de har mulighed for at reagere, f.eks. gøre indsigelse imod det.
 • Hvis den person, der fremgår af billedet, er utilfreds med offentliggørelsen, har vedkommende ret til at gøre indsigelse. Det kan ske, før billedet er blevet offentliggjort eller på et senere tidspunkt. Personen skal i så fald oplyse, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor. Hvis den eller de personer, der er på billedet, ikke ønsker at have billedet liggende på internettet, bør du umiddelbart fjerne det. Samtykkerne i PhotoConsent lever op til oplysningspligten og retten til indsigelse ved at informere den fotograferede om sine rettigheder i samtykket.

Hvad er en samtykkeerklæring?

 • En samtykkeerklæring er en erklæring, hvor en person giver andre lov til at anvende og offentliggøre fx billeder eller film med personen. Man kan lovmæssigt indhente samtykke på flere måder, fx mundtligt eller skriftligt. Det er altid fotografen, virksomheden eller organisationen, der skal kunne bevise, at der er givet samtykke til brug af materialet, og at samtykket lever op til persondataloven. Når du indhenter samtykke med PhotoConsent arkiveres dine samtykke automatisk så du altid kan finde dem igen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Dit logo
2
Samtykkegivers navn, adresse og email
3
Selfiefunktion
4
Tjekbokse og tekstfelt
5
Tekst der lever op til GDPR-lovgivningen
6
Samtykkegivers navn overføres automatisk
7
Her godkendes og accepteres samtykket
8
QR koden bruges til at dele samtykket
9
Fotografens noter omkring samtykket